Tillgänglighet för klimatorientering.se

Umeå kommuns miljö- och hälsoskyddsavdelning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur klimatorientering.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. För mer information, se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt längre ner på sidan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från klimatorientering.se som ännu inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss.

 • skicka e-post till jennie.vennberg@umea.se
 • ring 090-16 66 72

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är bara delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna beskriver vi här nedanför.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Webbplatsen är inte korrekt uppmärkt när det gäller språk. Det kan orsaka problem när du använder uppläsande hjälpmedel.
 • En del länktexter är otydliga. Flera länkar med samma länktext, som ”Läs mer”, förekommer och pekar på olika länkmål.
 • Några underrubriker är felaktigt märkta vilket kan försvåra navigeringen på sidan för dig som använder uppläsande hjälpmedel.
 • En del av innehållet är svårt att komma åt genom att enbart navigera med tangentbordet
 • Pdf-dokument är inte korrekt märkta för att fungera med uppläsande hjälpmedel
 • Videon, publicerad före 23 september 2019, saknar syntolkning och är inte märkt med titel
 • Videon på startsidan startar automatiskt. Det kan orsaka problem för personer med uppläsande hjälpmedel
 • Bilder saknar alternativtext.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa element på webbplatsen är inte tydligt markerade vid tangentbordsnavigering. Det kan orsaka problem för dig som har nedsatt synförmåga och önskar navigera med tangentbordet.
 • Bilder saknar alternativtext.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Videon på startsidan startar automatiskt och det kan vara svårt att förstå hur den stängs av.
 • En av sidorna på webbplatsen har inte samma typ av navigation som resten av webbplatsen.

Åtgärdas senast maj 2021

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 maj 2021. Detta kommer i huvudsak att ske genom att hela webbplatsens innehåll flyttas till en ny, tilllgänglighetsanpassad publiceringsplattform som är under utveckling. Några brister som är enklare att åtgärda, till exempel brister i pdf och alternativtexter i bilder, har vi som ambition att åtgärda senast 1 oktober 2020.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av klimatorientering.se med hjälp av Vägledningen för webbutvecklings självskattningstest. Självskattningen har kompletterats med ett automatiskt test, Access Monitor Plus.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020 och är godkänd av webbplatsens förvaltare.

Granskningsmetoder:

Självskattningsverktyget på Vägledningen för webbutveckling (länk till https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/#wizardfocus )

Access Monitor Plus (länk till http://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/amp/ )

Webbplatsen publicerades i juni 2019.

Klimatorientering.se